სულ ნაპოვნია 0 შეთავაზება

1000, 500, 300 ქულა
გახდი ერთგულის გამარჯვებული
იყავი აქტიური და დასაჩუქრდი ერთგული ქულებით
აქცია

გადაიხადე ერთგული ბარათით თიბისის ნებისმიერ ტერმინალზე მინიმუმ 10 ლარი და დასაჩუქრდი 1000, 500 ან 300 ერთგული ქულით

აქციით სარგებლობა შეგიძლია 2022 წლის 29 ნოემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.

აქციის პირობა:

 • აქციით სარგებლობა შეგიძლია ერთგული ბარათით თიბისის ნებისმიერ ონლაინ ან პოს ტერმინალზე გადახდისას;
 • აქციაში მონაწილეობა შეგიძლია ერთდროულად რამდენიმე ერთგული ბარათით;
 • აქციაში ჩაითვლება მინიმუმ 10 ლარიანი შენაძენები;
 • აქციის ფარგლებში, ყოველდღიურად გამოვლინდება დღის განმავლობაში ყველაზე მეტი ტრანზაქციის მქონე 3 მომხმარებელი, რომელიც დასაჩუქრდება 1000, 500 ან 300 ერთგული ქულით;
 • აქციის პერიოდში 300, 500 ან 1000 ერთგული ქულის მიღება მხოლოდ ერთხელ შეგიძლია;

დამატებითი პირობები:

 • საეჭვო გატარებების აღმოჩენის შემთხვევაში ბანკი იტოვებს უფლებას, კონკრეტულ მომხმარებელს შეუზღუდოს აქციაში მონაწილეობის უფლება;
 • ერთგული ბარათის მფლობელების მიერ, ერთი და იგივე რაოდენობის გადახდების შემთხვევაში, დასაჩუქრდება ის მომხმარებელი, რომლის მიერ გადახდილი ჯამური თანხა უფრო მეტი იქნება;
 • სავაჭრო ობიექტის ერთ ფილიალში 1 კალენდარული დღის განმავლობაში შესრულებული გადახდებიდან აქციაში ჩაითვლება პირველი გადახდა;
 • დროის ინტერვალის დაცვის გარეშე გადახდა შესაძლებელია, როგორც სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტში, ასევე ერთი და იგივე სავაჭრო ობიექტის სხვადასხვა ფილიალში;
 • აქციით დაგროვებული ერთგული ქულები დაგერიცხება, პირობის შესრულებიდან მაქსიმუმ მესამე სამუშაო დღეს;
 • 1000, 500 და 300 ქულის გამარჯვებულები იხილე ბმულზე:

*აქციაში არ ჩაითვლება შემდეგი სახის ონლაინ გადახდები:

 • გადასახადები;
 • კომუნალური სერვისები;
 • პროფესიული სერვისები;
 • გემბლინგი;
 • მიკრო საფინანსო ორგანიზაციებთან ტრანზაქციები.


ერთგული ბარათით თიბისის ნებისმიერ ტერმინალში ან/და ონლაინ გადახდისას, დამატებით გროვდება 1%-მდე ერთგული ქულები. თუ ხარ ერთგული სიგნიჩას მფლობელი, თიბისის ნებისმიერ ტერმინალში ან/და ონლაინ, ასევე სხვა ბანკის ნებისიერი ტერმინალით გადახდისას დამატებით 2% ერთგულ ქულას დააგროვებ. დეტალებისთვის ეწვიე ბმულს

1 ქულა = 1 ლარი

ქულებით გადახდა ციფრული საფულის (Apple Pay, Wallet) საშუალებით შეზღუდულია.

თუ ჯერ არ გაქვს ერთგული ბარათი, შეუკვეთე შემდეგი არხებიდან:

 • ერთგულის ვებ-გვერდი;
 • ციფრული ბანკი;
 • სატელეფონო ცენტრი - 2 27 27 27;
 • თიბისის ნებისმიერი ფილიალი.

გადაიხადე ერთგული ბარათით თიბისის ნებისმიერ ტერმინალზე მინიმუმ 10 ლარი და დასაჩუქრდი 1000, 500 ან 300 ერთგული ქულით

აქციით სარგებლობა შეგიძლია 2022 წლის 29 ნოემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.

აქციის პირობა:

 • აქციით სარგებლობა შეგიძლია ერთგული ბარათით თიბისის ნებისმიერ ონლაინ ან პოს ტერმინალზე გადახდისას;
 • აქციაში მონაწილეობა შეგიძლია ერთდროულად რამდენიმე ერთგული ბარათით;
 • აქციაში ჩაითვლება მინიმუმ 10 ლარიანი შენაძენები;
 • აქციის ფარგლებში, ყოველდღიურად გამოვლინდება დღის განმავლობაში ყველაზე მეტი ტრანზაქციის მქონე 3 მომხმარებელი, რომელიც დასაჩუქრდება 1000, 500 ან 300 ერთგული ქულით;
 • აქციის პერიოდში 300, 500 ან 1000 ერთგული ქულის მიღება მხოლოდ ერთხელ შეგიძლია;

დამატებითი პირობები:

 • საეჭვო გატარებების აღმოჩენის შემთხვევაში ბანკი იტოვებს უფლებას, კონკრეტულ მომხმარებელს შეუზღუდოს აქციაში მონაწილეობის უფლება;
 • ერთგული ბარათის მფლობელების მიერ, ერთი და იგივე რაოდენობის გადახდების შემთხვევაში, დასაჩუქრდება ის მომხმარებელი, რომლის მიერ გადახდილი ჯამური თანხა უფრო მეტი იქნება;
 • სავაჭრო ობიექტის ერთ ფილიალში 1 კალენდარული დღის განმავლობაში შესრულებული გადახდებიდან აქციაში ჩაითვლება პირველი გადახდა;
 • დროის ინტერვალის დაცვის გარეშე გადახდა შესაძლებელია, როგორც სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტში, ასევე ერთი და იგივე სავაჭრო ობიექტის სხვადასხვა ფილიალში;
 • აქციით დაგროვებული ერთგული ქულები დაგერიცხება, პირობის შესრულებიდან მაქსიმუმ მესამე სამუშაო დღეს;
 • 1000, 500 და 300 ქულის გამარჯვებულები იხილე ბმულზე:

*აქციაში არ ჩაითვლება შემდეგი სახის ონლაინ გადახდები:

 • გადასახადები;
 • კომუნალური სერვისები;
 • პროფესიული სერვისები;
 • გემბლინგი;
 • მიკრო საფინანსო ორგანიზაციებთან ტრანზაქციები.


ერთგული ბარათით თიბისის ნებისმიერ ტერმინალში ან/და ონლაინ გადახდისას, დამატებით გროვდება 1%-მდე ერთგული ქულები. თუ ხარ ერთგული სიგნიჩას მფლობელი, თიბისის ნებისმიერ ტერმინალში ან/და ონლაინ, ასევე სხვა ბანკის ნებისიერი ტერმინალით გადახდისას დამატებით 2% ერთგულ ქულას დააგროვებ. დეტალებისთვის ეწვიე ბმულს

1 ქულა = 1 ლარი

ქულებით გადახდა ციფრული საფულის (Apple Pay, Wallet) საშუალებით შეზღუდულია.

თუ ჯერ არ გაქვს ერთგული ბარათი, შეუკვეთე შემდეგი არხებიდან:

 • ერთგულის ვებ-გვერდი;
 • ციფრული ბანკი;
 • სატელეფონო ცენტრი - 2 27 27 27;
 • თიბისის ნებისმიერი ფილიალი.
close icon search icon arrow