სულ ნაპოვნია 0 შეთავაზება

20, 40 ან 80 ქულა
ოქტომბრის თვის აქცია
აირჩიე სასურველი აქცია და დაიბრუნე ერთგული ქულები
აქცია

გაიარე ავტორიზაცია Ertguli.ge - ზე, აირჩიე სასურველი აქცია და მიიღე ერთგული ქულები საჩუქრად


აქციით სარგებლობა შეგიძლია 2021 წლის 1-დან  31 ოქტომბრის ჩათვლით.


აქციის პირობა:

აქციაში მონაწილეობისთვის საჭიროა ერთგულის ვებ-გვერდზე გაიარო ავტორიზაცია/რეგისტრაცია, აირჩიო სასურველი სექტორი და შეასრულო მოცემული პირობა:

  • აქსესუარები - გადაიხადე 200 ლარი და დაიბრუნე 20 ერთგული ქულა ან გადაიხადე 400 ლარი და დაიბრუნე 60 ერთგული ქულა.
  • სახლი - გადაიხადე 200 ლარი და დაიბრუნე 20 ერთგული ქულა ან გადაიხადე 400 ლარი და დაიბრუნე 60 ერთგული ქულა.
  • ონლაინი - გადაიხადე 200 ლარი და დაიბრუნე 20 ერთგული ქულა ან გადაიხადე 400 ლარი და დაიბრუნე 60 ერთგული ქულა.
  • ტანსაცმელი - გადაიხადე 400 ლარი და დაიბრუნე 40 ერთგული ქულა ან გადაიხადე 600 ლარი და დაიბრუნე 80 ერთგული ქულა.


თუ ხარ თიბისი კონცეპტის ან თიბისი ვიაიპის მომხმარებელი:

  • აქსესუარები - გადაიხადე 600 ლარი და დაიბრუნე 100 ერთგული ქულა.
  • სახლი - გადაიხადე 600 ლარი და დაიბრუნე 100 ერთგული ქულა.
  • ონლაინი - გადაიხადე 600 ლარი და დაიბრუნე 100 ერთგული ქულა.
  • ტანსაცმელი - გადაიხადე 1000 ლარი და დაიბრუნე 200 ერთგული ქულა.


 • აქციაში მონაწილეობისთვის აუცილებელია ჯერ აქციის არჩევა, შემდგომ შენაძენის განხორციელება.
 • აქციაში მონაწილეობა შეგიძლია მხოლოდ ერთგული/პრაიმ ბარათით თიბისის ტერმინალზე ან ონლაინ გადახდის შემთხვევაში.
 • აქციაში ჩაითვლება არჩეულ სექტორში შემავალ მხოლოდ პარტნიორ ობიექტებში გადახდები.
 • აქციის ფარგლებში შეგიძლია არჩეული სექტორის შესაბამისი მინიმალური დანახარჯი ერთიანად ან ცალ-ცალკე გააკეთო.
 • ერთ მომხმარებელს შეუძლია მხოლოდ ერთი სექტორის არჩევა.
 • აქციის არჩევის შემდეგ, არჩევანის ცვლილებას ვერ მოახერხებ.
 • აქციაში მონაწილეობა ერთ მომხმარებელს შეუძლია ერთხელ, ბარათების რაოდენობის მიუხედავად.
 • ბანკი იტოვებს უფლებას საეჭვო ტრანზაქციის აღმოჩენის შემთხვევაში არ დაარიცხოს მომხმარებელს ქულა.
 • აქციით დაგროვებული ერთგული ქულები დაგერიცხება არაუგვიანეს 25 ნოემბრისა.


აქციაში არ ჩაითვლება:

 • ისეთ ობიექტში გადახდა, რომელიც არ არის ერთგულის პარტნიორი.
 • აქციის არჩევის გარეშე განხორციელებული გადახდები.
 • ერთგული/პრაიმ ბარათის გარდა, სხვა ბარათებით განხორციელებული გადახდები.
 • თიბისის გარდა, სხვა ბანკის ტერმინალზე განხორციელებული გადახდები.

1 ქულა = 1 ლარი

თუ არ ხარ ერთგული ბარათის მფლობელი - იმისთვის, რომ დააგროვო უფრო მეტი ერთგული ქულა და ისარგებლო სპეციალური შეთავაზებებით, აიღე ბარათი შემდეგი არხებიდან:

 • ერთგულის ვებ-გვერდი;
 • ინტერნეტ ბანკი;
 • სატელეფონო ცენტრი - 2 27 27 27;
 • თიბისის ნებისმიერი ფილიალი.

გაიარე ავტორიზაცია Ertguli.ge - ზე, აირჩიე სასურველი აქცია და მიიღე ერთგული ქულები საჩუქრად


აქციით სარგებლობა შეგიძლია 2021 წლის 1-დან  31 ოქტომბრის ჩათვლით.


აქციის პირობა:

აქციაში მონაწილეობისთვის საჭიროა ერთგულის ვებ-გვერდზე გაიარო ავტორიზაცია/რეგისტრაცია, აირჩიო სასურველი სექტორი და შეასრულო მოცემული პირობა:

  • აქსესუარები - გადაიხადე 200 ლარი და დაიბრუნე 20 ერთგული ქულა ან გადაიხადე 400 ლარი და დაიბრუნე 60 ერთგული ქულა.
  • სახლი - გადაიხადე 200 ლარი და დაიბრუნე 20 ერთგული ქულა ან გადაიხადე 400 ლარი და დაიბრუნე 60 ერთგული ქულა.
  • ონლაინი - გადაიხადე 200 ლარი და დაიბრუნე 20 ერთგული ქულა ან გადაიხადე 400 ლარი და დაიბრუნე 60 ერთგული ქულა.
  • ტანსაცმელი - გადაიხადე 400 ლარი და დაიბრუნე 40 ერთგული ქულა ან გადაიხადე 600 ლარი და დაიბრუნე 80 ერთგული ქულა.


თუ ხარ თიბისი კონცეპტის ან თიბისი ვიაიპის მომხმარებელი:

  • აქსესუარები - გადაიხადე 600 ლარი და დაიბრუნე 100 ერთგული ქულა.
  • სახლი - გადაიხადე 600 ლარი და დაიბრუნე 100 ერთგული ქულა.
  • ონლაინი - გადაიხადე 600 ლარი და დაიბრუნე 100 ერთგული ქულა.
  • ტანსაცმელი - გადაიხადე 1000 ლარი და დაიბრუნე 200 ერთგული ქულა.


 • აქციაში მონაწილეობისთვის აუცილებელია ჯერ აქციის არჩევა, შემდგომ შენაძენის განხორციელება.
 • აქციაში მონაწილეობა შეგიძლია მხოლოდ ერთგული/პრაიმ ბარათით თიბისის ტერმინალზე ან ონლაინ გადახდის შემთხვევაში.
 • აქციაში ჩაითვლება არჩეულ სექტორში შემავალ მხოლოდ პარტნიორ ობიექტებში გადახდები.
 • აქციის ფარგლებში შეგიძლია არჩეული სექტორის შესაბამისი მინიმალური დანახარჯი ერთიანად ან ცალ-ცალკე გააკეთო.
 • ერთ მომხმარებელს შეუძლია მხოლოდ ერთი სექტორის არჩევა.
 • აქციის არჩევის შემდეგ, არჩევანის ცვლილებას ვერ მოახერხებ.
 • აქციაში მონაწილეობა ერთ მომხმარებელს შეუძლია ერთხელ, ბარათების რაოდენობის მიუხედავად.
 • ბანკი იტოვებს უფლებას საეჭვო ტრანზაქციის აღმოჩენის შემთხვევაში არ დაარიცხოს მომხმარებელს ქულა.
 • აქციით დაგროვებული ერთგული ქულები დაგერიცხება არაუგვიანეს 25 ნოემბრისა.


აქციაში არ ჩაითვლება:

 • ისეთ ობიექტში გადახდა, რომელიც არ არის ერთგულის პარტნიორი.
 • აქციის არჩევის გარეშე განხორციელებული გადახდები.
 • ერთგული/პრაიმ ბარათის გარდა, სხვა ბარათებით განხორციელებული გადახდები.
 • თიბისის გარდა, სხვა ბანკის ტერმინალზე განხორციელებული გადახდები.

1 ქულა = 1 ლარი

თუ არ ხარ ერთგული ბარათის მფლობელი - იმისთვის, რომ დააგროვო უფრო მეტი ერთგული ქულა და ისარგებლო სპეციალური შეთავაზებებით, აიღე ბარათი შემდეგი არხებიდან:

 • ერთგულის ვებ-გვერდი;
 • ინტერნეტ ბანკი;
 • სატელეფონო ცენტრი - 2 27 27 27;
 • თიბისის ნებისმიერი ფილიალი.
close icon search icon arrow