სულ ნაპოვნია 0 შეთავაზება

10=10=10
10 გადახდა = 10 ქულა = 10 ლარი
ყოველდღიურად მიიღე დამატებით 1000 ქულის მოგების შანსი!
აქცია
დარჩა 0 წუთი

შეთავაზების შესახებ

გადაიხადე ერთგული ბარათით 10 ჯერ მინიმუმ 10 ლარი, მიიღე 10 ერთგული ქულა საჩუქრად და ყოველ დღე შანსი მიიღო 1000 ქულა ყველაზე მეტი გადახდის შემთხვევაში 


პერიოდი: 7 ნოემბერი - 31 დეკემბერი;


აქციის პირობა:

 • აქცია მოქმედებს მხოლოდ  ერთგული/პრაიმ ბარათით, უკონტაქტო საკრედიტო სტიკერით და ერთგულ ბარათზე მიბმული ვოლეტით თიბისი-ს ტერმინალში გადახდის შემთხვევაში; 
 • აქციაში მონაწილეობს მინიმუმ 10 ლარიანი შენაძენები;
 • ყოველ 10 გადახდაზე მოხდება 10 ერთგული ქულის დარიცხვა;
 • აქციის ფარგლებში 10 ლარიანი შენაძენებით შესაძლებელია მაქსიმუმ 10-ჯერ მოგება;


ყოველდღიურად გამოვლინდება აქციის ფარგლებში, დღის განმავლობაში ყველაზე მეტი ტრანზაქციის მქონე მომხმარებელი, რომელიც დასაჩუქრდება 1000 ერთგული ქულით!


 • 1000 ერთგული ქულის მოგება მომხმარებელს შეუძლია მხოლოდ ერთხელ;


1 ქულა = 1 ლარი;


 • საეჭვო გატარებების აღმოჩენის შემთხვევაში ბანკი იტოვებს უფლებას, კონკრეტულ მომხმარებელს შეუზღუდოს აქციაში მონაწილეობის უფლება;
 • ერთგული ბარათის მფლობელების მიერ ტოლი რაოდენობის გადახდების განხორციელების შემთხვევაში, დასაჩუქრდება ის მომხმარებელი, რომლის მიერ შესრულებული ჯამური თანხა გადააჭარბებს სხვა მომხმარებლის მიერ განხორციელებულ ტრანზაქციების ჯამური თანხას;
 • სავაჭრო ობიექტის ერთ ფილიალში 24 საათის განმავლობაში განხორციელებული გადახდებიდან მონაწილეობას მიიღებს პირველი გადახდა;
 • გადახდა შეგიძლიათ სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტში დროის ინტერვალის დაცვის გარეშე;
 • გადახდა შეგიძლიათ ერთი და იგივე სავაჭრო ობიექტის სხვადასხვა ფილიალში დროის ინტერვალის დაცვის გარეშე;
 • აქციის ფარგლებში დარიცხული ქულების მოქმედების ვადა შეადგენს 3 თვეს;
 • აქციით დაგროვებული ერთგული ქულების დარიცხვა მოხდება პირობის დაკმაყოფილებიდან მესამე სამუშაო დღეს.


იხილეთ 10=10=10 -ს გათამაშების სუპერ პრიზის ,,1000 ერთული ქულა ყოველ დღე'' გამარჯვებულები.


თუ არ ხარ თიბისი ბანკის ერთგული ბარათის მფლობელი - იმისთვის, რომ დააგროვო უფრო მეტი ერთგული ქულა და ისარგებლო სპეციალური შეთავაზებებით აიღე ბარათი:

 • სახლიდან გაუსვლელად ერთგულის ვებ-გვერდზე: https://ertguli.ge/GetCard;
 • ან 15 წუთში თიბისი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.


შეთავაზების შესახებ

გადაიხადე ერთგული ბარათით 10 ჯერ მინიმუმ 10 ლარი, მიიღე 10 ერთგული ქულა საჩუქრად და ყოველ დღე შანსი მიიღო 1000 ქულა ყველაზე მეტი გადახდის შემთხვევაში 


პერიოდი: 7 ნოემბერი - 31 დეკემბერი;


აქციის პირობა:

 • აქცია მოქმედებს მხოლოდ  ერთგული/პრაიმ ბარათით, უკონტაქტო საკრედიტო სტიკერით და ერთგულ ბარათზე მიბმული ვოლეტით თიბისი-ს ტერმინალში გადახდის შემთხვევაში; 
 • აქციაში მონაწილეობს მინიმუმ 10 ლარიანი შენაძენები;
 • ყოველ 10 გადახდაზე მოხდება 10 ერთგული ქულის დარიცხვა;
 • აქციის ფარგლებში 10 ლარიანი შენაძენებით შესაძლებელია მაქსიმუმ 10-ჯერ მოგება;


ყოველდღიურად გამოვლინდება აქციის ფარგლებში, დღის განმავლობაში ყველაზე მეტი ტრანზაქციის მქონე მომხმარებელი, რომელიც დასაჩუქრდება 1000 ერთგული ქულით!


 • 1000 ერთგული ქულის მოგება მომხმარებელს შეუძლია მხოლოდ ერთხელ;


1 ქულა = 1 ლარი;


 • საეჭვო გატარებების აღმოჩენის შემთხვევაში ბანკი იტოვებს უფლებას, კონკრეტულ მომხმარებელს შეუზღუდოს აქციაში მონაწილეობის უფლება;
 • ერთგული ბარათის მფლობელების მიერ ტოლი რაოდენობის გადახდების განხორციელების შემთხვევაში, დასაჩუქრდება ის მომხმარებელი, რომლის მიერ შესრულებული ჯამური თანხა გადააჭარბებს სხვა მომხმარებლის მიერ განხორციელებულ ტრანზაქციების ჯამური თანხას;
 • სავაჭრო ობიექტის ერთ ფილიალში 24 საათის განმავლობაში განხორციელებული გადახდებიდან მონაწილეობას მიიღებს პირველი გადახდა;
 • გადახდა შეგიძლიათ სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტში დროის ინტერვალის დაცვის გარეშე;
 • გადახდა შეგიძლიათ ერთი და იგივე სავაჭრო ობიექტის სხვადასხვა ფილიალში დროის ინტერვალის დაცვის გარეშე;
 • აქციის ფარგლებში დარიცხული ქულების მოქმედების ვადა შეადგენს 3 თვეს;
 • აქციით დაგროვებული ერთგული ქულების დარიცხვა მოხდება პირობის დაკმაყოფილებიდან მესამე სამუშაო დღეს.


იხილეთ 10=10=10 -ს გათამაშების სუპერ პრიზის ,,1000 ერთული ქულა ყოველ დღე'' გამარჯვებულები.


თუ არ ხარ თიბისი ბანკის ერთგული ბარათის მფლობელი - იმისთვის, რომ დააგროვო უფრო მეტი ერთგული ქულა და ისარგებლო სპეციალური შეთავაზებებით აიღე ბარათი:

 • სახლიდან გაუსვლელად ერთგულის ვებ-გვერდზე: https://ertguli.ge/GetCard;
 • ან 15 წუთში თიბისი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.


close icon search icon arrow